Конкурс

Економічне заняття
 Тема. Обчислення прибутку підприємця
Мета:
·    розібратися як між собою пов’язані дохід, витрати та прибуток підприємця;
·    навчитися обчислювати валовий, чистий, нормальний і економічний прибуток підприємця за доходами і витратами;
·   розвивати економічне мислення;
·    прививати інтерес до економічних наук.
Хід заняття
Гра «Знайомство».                                                                                                       Учасники тренінгу сідають по колу. Будь-якому  учаснику пропонується розпочати: назвати своє ім'я і тварину з якою він себе асоціює. Наступний учасник повторює ім'я і тварину попереднього учня, а потім називає своє ім'я і тварину. І так далі.
Ділова гра «Економічна грамота»
Висококваліфікований автослюсар Культенко Петро відмовився від роботи у фірмі «Автосервіс», де він отримував за свою працю 500 гривень за місяць. Він вирішив відкрити власну авторемонтну  майстерню.
 Для цього Петро:
1). забрав з банку свої заощадження – 55 тисяч гривень, які зберігав на довгостроковому депозиті під 25% річних, і витратив їх на закупівлю обладнання;
2). Петро розрахував, що обладнання прослужить 5 років і потім буде продано за 5 тисяч гривен на металобрухт;
3). майстерню він обладнав у гаражі на присадибній ділянці приватного будинку. яку він раніше здавав в оренду за 60 гривень на місяць сусідові матері;
4). найняв 3 – х помічників, пообіцяв платити їм 300 гривень щомісяця;
5). взяв у банку позичку на придбання запчастин у розмірі 20 000 гривень строком на 1рік під 30% річних;
6). зареєструвався як приватний підприємець (без утворення юридичної особи(.В податковій адміністрації йому пояснили, що як платник єдиного податку він має щомісяця сплачувати в бюджет 200 гривень плюс ще по 100 гривень за кожного найманого працівника.
Наприкінці першого року діяльності підприємець,  Культенко  Петро, сів підрахувати свої прибутки. Його річні доходи становили - 144 700 гривень.
Петро знав,що у Великоолександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 створено шкільний  клуб підприємництва «Forbes VO» і звернувся до учнів за допомогою з такого питання: «Чи доцільним було його рішення про започаткування свого бізнесу?» (підручний матеріал №1)
Пригадаємо:
. Зовнішні ресурси це все. Що підприємець(фірма) купує для виробництва в інших підприємств або громадян.
. Внутрішні ресурсице всі засоби і фактори виробництва, які належать самому підприємцю(фірмі) і використовуються ним для організації своєї діяльності.
. Бухгалтерські витратизагальна сума зовнішніх(явних) витрат підприємця на виробництво товарів або послуг, які здійснені протягом певного часу.
. Економічні витратизагальні витрати підприємця на виробництво товарів та  послуг протягом певного часу, які включають витрати як на зовнішні, так і на внутрішні ресурси.
Завдання 1. Розрахуємо бухгалтерські(явні) витрати підприємця за перший рік роботи майстерні. Заповнимо таблицю витрат і доходів пана Культенка.
              Поточні витрати
Доходи
№ пп
Статті витрат
Сума(грн.)
№ пп
Статті доходів
Сума(грн.)
1
Витрати на запчастини
70 000
1
Виручка від надання послуг
(авторемонтні роботи)
144 700
2
Витрати на електроенергію
1 900
3
Амортизація обладнання
10 000
4
Заробітна плата найманих робітників
10 800
5
Плата за кредит і повернення позички
26 000
6
Витрати – всього
(Ст1+Ст2+Ст3+Ст4+Ст5)
118 700

Доходи - всього
144 700

1)           Розрахунок амортизації обладнання(Ст.3)
Пригадаємо:
Амортизація – зниження вартості капітальних ресурсів( інструментів, машин, обладнання, транспортних засобів) протягом певного часу в процесі їх функціонування і поступове перенесення їхньої вартості на створюваний продукт.
АВ = ПВО – ОВО : СЕО, де
АВ - амортизаційні відрахування;                                                                                                              ПВО – початкова вартість обладнання;                                                                ОВО – остаточна вартість обладнання; 
 СЕО – строк експлуатації обладнання.                                                                                        


 
Якщо пан Культенко розраховує, що обладнання має служити 5 років – це строк експлуатації. З відомостей про Петра Культенка  знайдемо такі  данні:
- остаточна вартість обладнання    5 000 грн.- початкова вартість обладнання  55 000 грн.;
        
Амортизація(в 1 рік) = (55 000 – 5 000) : 5 = 10 000грн.                        


 
  Внесемо  цю суму в таблицю загальних витрат підприємця в статтю3.(підручний матеріал №2)
2)Розрахунок витрат на заробітну плату найманих працівників.
Сума витрат на заплату = місячна ставка х кількість працівників х кількість міс.
Сума витрат на зарплату = 300 х 3 х 12 = 10 800грн.
Внесемо цю суму в таблицю загальних витрат підприємця в статтю 4.
3)Розрахунок плати за кредит.
Оскільки підприємець брав кредит на рік, то наприкінці року він має повернути всю суму позики плюс плату за користування нею.
Заповнимо пусті місця даними з відомостей про пана Культенка:
-              сума кредиту(позики) 20 000грн.;
-              норма плати за кредит( ставка відсотка) 30%.

                                                      
 Розмір плати за кредит =(сума кредиту х ставка відсотка): 
100% =  (20 000х300%): 100% = 6 000грн.
Плата за кредит і повернення позики = сума кредиту + плата за кредит =
= 20 000 +6 000=26 000грн. 

Внесемо цю суму в таблицю загальних витрат підприємця в статтю 5. 

4) Розрахуємо загальну суму витрат підприємця в перший рік діяльності, додавши всі статті (Ст1+Ст2+Ст3+Ст4+Ст5). Внесемо у таблицю.

Учні дають відповіді на запитання:
1)Чому ці витрати підприємця називаються «бухгалтерськими»?                                                          
Відповідь : Тому, що це витрати на придбання зовнішніх(явних)ресурсів виробництв.

2) Чому ці витрати підприємця називають «поточними»?                                                           
Відповідь : Тому, що вони здійснюються щороку.

3)Які витрати підприємця можна назвати одночасними(капітальними)?                               
Відповідь : Ті, що витрачені на придбання обладнання.

4)Які капітальні витрати підприємця враховані при складанні балансу витрат за перший рік?                                                                                                                                                         
Відповідь : Амортизаційні відрахування, бо це щорічна частка капітальних витрат.

Завдання 2.     Спробуємо обчислити  валовий прибуток підприємця Культенка  за перший рік  діяльності.
Валовий прибуток = Валовий доход – Витрати = 144 700 – 118 700 = 2 600 грн.

Завдання 3. Далі нам потрібно обчислити чистий прибуток пана Культенка за перший рік діяльності.
Чистий прибуток = Валовий прибуток – Податкові
 платежі                                                               
26 000 – (200+100×3)× 12 =26 000 – 6 000 = 20 000 грн.

 Учитель. Так, що ми відповімо нашому підприємцю про доцільність його рішення започаткування власного бізнесу?                                                                                                               Якщо його чистий прибуток за перший рік роботи самостійно становив 20 000грн., а попереднє місце роботи на фірмі «Автосервіс» приносило річний дохід у 6 000 грн . То він зробив правильний вибір?
                              

Спробуємо згадати і дати відповіді на запитання:
1)Чим розрізняються поняття «валовий дохід» та «валовий прибуток»?                                               
Відповідь : Валовий дохід = виручка від реалізації продукції, робіт, послуг.                                                     
Валовий прибуток = різниця між валовим доходом і витратами.

2)Чим розрізняються поняття «валовий прибуток» і чистий прибуток?                                           
Відповідь : Валовий – це весь отриманий прибуток.                                                                                                         
Чистий прибуток – це прибуток після сплати податків і обов’язкових платежів.

3)Скажіть будь ласка чому і «валовий» і «чистий» прибуток – це суто «бухгалтерські» прибутки?                                                                                                                                                                
Відповідь : Тому, що при їх обчисленні враховувалися лише зовнішні (бухгалтерські) витрати.

Завдання4. Одержується, що після аналізу свого балансу доходів і витрат наш підприємець Петро Культенко залишився незадоволеним. Він зацікавився, чого саме йому коштувала діяльність майстерні. Петро просить членів нашого клубу зробити  пояснення.

Відповідь: Ми радимо обчислити його економічні(внутрішні) витрати.
Вони складаються з:

1)втраченої заробітної плати у фірмі «Автосервіс»:                                                                                                          500 грн.×12 місяців = 6 000 грн.;                                                                  

2)втрачених доходів від надання гаража в оренду:                                                                                    
60 грн.×12 місяців = 720 грн.;

3)втрачених доходів від зберігання заощаджень в банку:                                                                55 000 грн. × 0,25 = 13 750 грн.
Всього внутрішніх витрат 6 000 + 720 + 13 750 = 20 470 грн.

Завдання 5. Розрахуємо економічний прибуток підприємця за формулою:
Економічний прибуток = Бухгалтерський прибуток – Економічні
( внутрішні) витрати = 20 000 – 20 470 = -470 грн.

Зробимо висновок. Чи варто було Петру Культенку починати власну справу?
Відповідь : Ні, не варто, оскільки він раніше отримував більші доходи (20 470 грн.), ніж прибуток від власної справи (20 000 грн.). Коли економічний прибуток має від`ємне значення, це означає, що підприємець втрачає.

 Хвилина рефлексії «Відгуки про роботу»
Учасникам роздаються аркуші кольорового паперу різної форми, на них їм пропонується написати свої відгуки про сьогоднішнє заняття та висловити свої побажання членам клубу, тренерам та пану Культенку. Відгуки прикріплюються на ватман.


                                               Підручний матеріал  № 1.
Висококваліфікований автослюсар Культенко Петро відмовився від роботи у фірмі «Автосервіс», де він отримував за свою працю 500 гривень за місяць. Він вирішив відкрити власну авторемонтну майстерню.
 Для цього Петро:
1). забрав з банку свої заощадження – 55 тисяч гривень, які зберігав на довгостроковому депозиті під 25% річних, і витратив їх на закупівлю обладнання;
2). Петро розрахував, що обладнання прослужить 5 років і потім буде продано за 5 тисяч гривен на металобрухт;
3). майстерню він обладнав у гаражі на присадибній ділянці приватного будинку. яку він раніше здавав в оренду за 60 гривень на місяць сусідові матері;
4). найняв 3 – х помічників, пообіцяв платити їм 300 гривень щомісяця;
5). взяв у банку позичку на придбання запчастин у розмірі 20 000 гривень строком на 1рік під 30% річних;
6). зареєструвався як приватний підприємець (без утворення юридичної особи(.В податковій адміністрації йому пояснили, що як платник єдиного податку він має щомісяця сплачувати в бюджет 200 гривень плюс ще по 100 гривень за кожного найманого працівника.
Наприкінці першого року діяльності підприємець  Культенко  Петро сів підрахувати свої прибутки, якщо відомі його річні доходи – 144 700 гривень.
Допоможемо підприємцю з`ясувати, чи доцільним було його рішення про започаткування свого бізнесу?

                                    Підручний матеріал  № 2              Поточні витрати
Доходи
Статті витрат
Сума(грн.)
№ пп.
Статті доходів
Сума(грн.)
Витрати на запчастини
70 000
1
Виручка від надання послуг
(авторемонтні роботи)
144 700
Витрати на електроенергію
1 900
Амортизація обладнання

Заробітна плата найманих робітників

Плата за кредит і повернення позички

Витрати – всього
(Ст1+Ст2+Ст3+Ст4+Ст5)


Доходи - всього
144 700

2013 - Осінній ярмарок
«Таврійський крайВеликоолександрівщина»
Цілі:
Розвиток у дітей усіх класів рис підприємливості, економічної грамотності , визначати доцільність власно хутора, вміння роботи в командія. навчитися розраховувати витрати та доходи, бути креативними,енергійними, активними,ініціативними.

     Цей захід ми скеровуємо для учнів та батьків Великоолександрівської ЗОШ I-III      
     ступенів №1, а також для бажаючих односельців.

   Завдання:
    Залучити найбільше охочих побувати у нас на ярмарці. Приготувати багато різних
    товарів, цікавих ігор та навитрачені кошти отримати добрий прибуток.
    Ярмарка запланована на середину листопада, для підготовки дається два тижня.
  
  Наші ресурси:
  Кошти батькі, фонду класу, ініціатива, підприємливість, майстерність.

Учень. За горами, за лісами, за широкими полями
              не на небі, на землі жили люди у селі.
Учень. В будень люди працювали – пряли, віяли, орали,
              дружно сіяли пшеницю і возили у столицю.
Учень. Бо столиця та була недалеко від села.
              Там пшеницю продавали, гроші від купців приймали.
              І на плечі взяв мішки, йшли додому навпрошки.

Ведучий 1. . Ось саме в таку осінню пору, коли все добро із садів, городів, полів і лісів було зібрано і звезено в двори, сховане в комори, льохи і клуні, люди збирались на великий осінній ярмарок
    Землероби, народні умільці, крамарі виставляли і продавали кращі свої добутки.Зранку тягнулись на ярмарок вози з сіллю, борошном, глечиками, макітрами, сукнями, різною худобою. Півдня тяглись і тяглись обози, а люди все йшли та йшли, їхали та їхали. Одні йшли, щоб продати лишки виробленої продукції, обміняти на інший товар та й навіть похвалитися вирощеними овочами, фруктами, зерновими культурами, медом, хлібом, гончарними і ткацькими виробами.Інші йшли пісень поспівати, новинами обмінятися, силою помірятися. А ще на ярмарку можна було відпочити і повеселитися, зустрітися з родичами, знайомими, друзями, обмінятися думками, рецептами, своїми знаннями та секретами.

Ведучий 2. Тому сьогодні ми хочемо поринути в ту далеку епоху й зазирнути на такий ярмарок, що відбувався кожної осені в українських містечках і великих селах.Ведучий1.
Починався ярмарок веселими закликальницями.

1 закликальниця.  Гей старі і молоді, швидше йдіть до нас сюди!
                                Тут у нас і тари – бари, всякі різнії товари.

2 закликальниця. Увага, спішіть, поспішайте,
                                Господарі, гості – глядіть, не минайте.
                                На ярмарок прошу гуртом, поодинці:
                                Чекають на вас там чудові гостинці.

3 закликальниця. На ярмарку нашім веселім, багатім,
                                Є чим дивуватись і є, що придбати.
                                Тут щедрі дарунки і саду, й городу.
                                Тут пісня і жарти – усім в нагороду.
                                Тут речі умільців, ні з чим незрівняні,
                                Барвисті стрічки, рушники вишивані.
4 закликальниця. Полив яний посуд – кувшини, горнятка,
                                Сопілки – хлоп яткам, намисто – дівчаткам.
                                Мерщій – бо на ярмарок всі поспішайте.
                                Купуйте! Милуйтесь! Танцюйте і грайтесь!
Ведучий 2.
Так починається ярмарок – шумне, веселе свято, повне сміху, пісень, гумору. Торгівля йшла цікаво, приправлена то байкою, то жартом, а то й сваркою. Продавці розхвалювали на всі боки свої товари.  Давайте пройдемось по ярмарку і подивимось, чим торгують продавці і які хутори організували учні школи.

Ведучий 1. А на ярмарку нашім відкривають двері хутори.Кожена паралель презентує свій хутір та проводить майстер-клас, якщо таке заплановано.

Хутір «Смакота»

Учень.  Паляниці, паляниці, купуйте смачні паляниці.
              Мякенькі бублички. Беріть, не пожалкуєте.
Учень.  Яєчка свіжі, ще вчора курка знесла.
Учень.  Сало, ой сало, так до рота саме проситься.
              Сальце пахуче, часничком припралене, з мясною
              Прожилочкою! Беріть, купуйте, зовсім недорого.
Учень.  Скуштуйте цю грушку_ солодку, духмяну.
    У роті немов би медок вона тане.

Учень.  Які до смаку вам, такі вибирайте.
         Сортів тут багато, усі вони різні.
    Ось яблука ранні, ось яблука пізні.

Хутір «Господарочка»

Учень.  Купуйте, купуйте усі бараболю.
              Варіте і смажте із сіллю й без солі.
              Сто страв господиня з картоплі зготує.
              Картопля, як хліб,- вона всіх нагодує.
Учень.  Беріть помідори,
              Вони пречудові.
              До вашого столу хоч зараз готові.
Учень. Ця морква під сонечком щедрим зростала.
              Земелька водою її напувала.
              Тому ця морквина така соковита.
              Морквяного соку вам треба попити.
Учень. Хто гострого хоче – часник хай придбає.
              Він всякі мікроби вогнем випікає.Хутір «Мистецтво»
Учень.   Купуйте, дивуйтесь, але не баріться,
          Краса то яка – підійдіть, подивіться,
     Яка то робота, які то узори!
          В цих вишивках – пісня й лани неозорі,
     Садів щебетання, веснчні світання,
          Квітковий розмай і калини зітхання.

Учень. Оця вишиванка пасує дівчаткам.
    А ці сорочки до лиця вам, хлопятка!
    Для вас гаптували хороші майстрині.
         Ось ці пояси – і червоні, і сині!

Учень.  Беріть, не минайте рушник цей, сестрички,
    Утріться – й румянець не зійде із личка.


Хутір «Художня майстерня»

 Учень.   Валянки, валянки, невеличкі валянки.
                 На швидкі ніжки нашому Гришкі.
 Учень.   Свистульки для дівчаток, свистульки для хлопяток.
                Подарунки дітям від лісових звіряток.
 Учень.  А ось тарілочки, миски, макітрочки, для борщику, кашки смачної.      Горщечки для сметанки, кухлики для молочка.


Хутір «Гужове авто»

Учень   Не ходите никуда, подходите все сюда!
   Диво дивное, чудо чудное, а не товар!
   Гляди не моргай, рот не разевай!
   Ворон не считай, садись и езжай!
              

Хутір «Здоровя»          
                                                                                                                  

Учень. Я хочу открить секрет
                                                 И полезный дать совет:
                                                 Если хворь с кем приключится,
                                                         Чаем можете лечиться.

Учень.Чай всех снадобей полезней,
             Помогает от болезней,
             Чай в жару нас освежает,
              А в морози согревает.


Хутір «Рибацький»

Учні цього хутора пропонують різноманітні види риби та проводять консультації для молодших школярів як налагодити вудочку.

Хутір «Стрілецький»

Цей  хутір організований членами клубу «FORBES VO».
Старшокласники разом з вчителем військової підготовки пропонують учням позмагатися на самого влучного із гвинтівок.

Ведучий 1. Ось і скінчився гучний ярмарок. Все продано-розпродано, а що не продалось — подароване, бо є всього доволі, хай усі будуть ситі і здорові, хай усі живуть у достатку і в радості.

Ведучий 2. Чи так воно було, чи ні, хто зна... Але нам так хотілося розказати про осінь, бо ця чарівна пора, на казку схожа. І все в ній є: достаток, дивовижна і неповторна краса, що надихає людей на творчість.

Учні разом з батьками підраховують свої наторговані доходи.

1 коментар:

 1. Вам нужен быстрый кредит? Мы можем помочь вам с кредита вам нужно.
  Мы предлагаем персональные кредиты и кредиты на развитие бизнеса.
  Личные кредиты (от $1000 - $50 000)
  Бизнес-кредиты (от $5000 - $10 000 000)
  Годовая процентная ставка составляет 3%.

  Ниже приведена форма заявки на кредит. Заполните его правильно и отправить его нам.
  Ваши Полные имена .....
  Ваш Текущий домашний адрес .....
  Твоя страна.....
  Ваш город .....
  Номер твоего мобильного.....
  Ваш возраст.....
  Мужчина или женщина.....
  Ваше семейное положение .....
  Твоя профессия.....
  Ваш ежемесячный доход .....
  Сумма кредита Обязательный, как .....
  Цель займа .....
  Срок кредита / Продолжительность .....

  Как только мы получим эти детали от вас, мы начнем процесс вашего кредита сразу.

  E-MAIL: preeminent.loans@gmail.com

  спасибо

  ВідповістиВидалити